Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN CHUYÊN NGHIỆP

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN CHUYÊN NGHIỆP

28/03/2017

I. YÊU CẦU CHUNG. - Tuyển Giám đốc sàn GD : 06 NV - Tuyển Nhân viên : 100 NV ĐÀO TẠO TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN...

DAI LAM PHAT RESIDENTIAL

Tuyển dụng
Liên hệ với chúng tôi